Golden hotels, avís legal,

Avís legal i Política de protecció de dades

Avís Legal        

El lloc web i el domini goldenhotels.com correspon a PROHOTELES SCCL, amb CIF F08651564 i domicili al Carrer Marconi, 16 de Pineda de Mar (CP 08397), telèfon +34 937 67 16 26 i adreça electrònica  HYPERLINK "mailto:central@goldenhotels.com" central@goldenhotels.com. Aquesta societat figura inscrita al foli B-97, inscripció 1 del Llibre d’Inscripcions de Societats Cooperatives. 

PROHOTELES SCCL és una empresa de serveis turístics que utilitza aquest lloc i domini per al desenvolupament de la seva activitat, de forma conjunta amb les altres empreses del GRUP GOLDEN HOTELS que seguidament es relacionen:

- Bentar SA. Carrer Pompeu Fabra, 26, Salou (CP 43840), CIF A58185356.
- Montara SL. Avinguda Puerto Rico, 29, Tossa de Mar (CP 17320), CIF B08245805.
- Prohoteles SCCL. Carrer Marconi, 16, Pineda de Mar (CP 08397), CIF F08651564.
- Prohoteles Salou SAU. Platja del Recó, s/n, Vila Seca (CP 43840), CIF A08225179.
- Prohoteles SA. Passeig Marítim 33, Pineda de Mar (CP 08397), CIF A08129058.
- Residencial Port Salou SA. Carrer Pompeu Fabra, 32, Salou (CP 43480), CIF A43070259.
- SG Golden Turístic SL. Avinguda Mar Menuda, s/n, Tossa de Mar, CIF B62856349.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a PROHOTELES SCCL o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. PROHOTELES SCCL presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. PROHOTELES SCCL autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a  HYPERLINK "https://www.goldenhotels.com/es/" la pàgina d’inici del lloc web. PROHOTELES SCCL es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a  HYPERLINK "https://www.goldenhotels.com/es/" https://www.goldenhotels.com/es/ (framing).

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que PROHOTELES SCCL actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això PROHOTELES SCCL manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a PROHOTELES SCCL fins a la contractació expressa d’una comanda.

PROHOTELES SCCL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

PROHOTELES SCCL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta és la política de protecció de dades del Grup Golden Hotels el qual està integrat per les següents empreses:

- Bentar SA. Carrer Pompeu Fabra, 26, Salou (CP 43840), CIF A58185356

- Montara SL. Avinguda Puerto Rico, 29, Tossa de Mar (CP 17320), CIF B08245805

- Prohoteles SCCL. Carrer Marconi, 16, Pineda de Mar (CP 08397), CIF F08651564

- Prohoteles Salou SAU. Platja del Recó, s/n, Vila Seca (CP 43840), CIF A08225179

- Prohoteles SA. Passeig Marítim 33, Pineda de Mar (CP 08397), CIF A08129058

- Residencial Port Salou SA. Carrer Pompeu Fabra, 32, Salou (CP 43480), CIF A43070259

- SG Golden Turístic SL. Avinguda Mar Menuda, s/n, Tossa de Mar, CIF B62856349

Fa referència a les dades que tracta en l’exercici de les seves activitats de serveis turístics donant compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016(Reglament general de protecció de dades) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

 ​

· Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El Responsable del Tractament de les dades personals és en cada cas l’empresa del grup amb qui el client o el proveïdor es relaciona. Cada empresa respon davant dels seus clients i proveïdors del compliment de la normativa de protecció de dades i garanteix els seus drets.

 

· Qui és el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de Golden Group, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a Golden Hotels, Carrer Marconi 16, Pineda de Mar (CP-08397) tel. 9376271626 o a l’adreça electrònica dpd @ goldenhotels.com.

 

· Amb quina finalitat tractem les dades?

A Golden Hotels tractem les dades personals per a les següents finalitats.

 

Contacte.

Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte de les nostres pàgines web. Els utilitzem únicament per aquesta finalitat.

 

Atenció telefònica.

Atendre telefònicament les persones que es posen en contacte amb nosaltres per aquesta via. Per oferir més qualitat en el servei les converses es poden enregistrar advertint-ho prèviament a la persona amb qui ens comuniquem. 

 

Selecció de personal.

Recepció de currículums vitae que ens adrecen persones interessades en treballar amb nosaltres i gestió de les dades personals que es generen per la participació en els processos de selecció de personal, amb la finalitat d’analitzar l’adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim d’un any també les dades de les persones que no acabin essent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o nou lloc de treball. No obstant, en aquest darrer cas, eliminem immediatament les dades si la persona interessada ens ho demana. 

 

Serveis als clients.

Registrar els nous clients i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb els clients. En el procés de contractació es demanen les dades imprescindibles, entre les quals han de figurar dades bancàries (número de compte corrent o de targeta de crèdit) que seran comunicades a entitats bancàries que gestionen el cobrament (únicament els poden utilitzar amb aquesta finalitat). La relació de prestació de serveis turístics comporta altres tractaments, com ara incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària.

Els clients dels nostres establiments hotelers tenen accés a l’àrea de clients on accedeixen a informació del Grup Golden i, entre altres funcions, poden conèixer l'estat de consultes que s’hagin fet per mitjà d'aquest canal. L'accés a l'àrea de clients ens proporciona informació de l’activitat de l’usuari d’aquest servei.

 

Informació dels nostres serveis.

Mentre existeix relació amb els seus clients Golden Hotels fa servir les seves dades de contacte per comunicar informació pròpia d’aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències dels nostres serveis turístics, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats del client. 

 

Altra informació dels serveis. 

Amb l’autorització explícita del clients, acabada la relació contractual les dades de contacte es conserven per enviar publicitat relacionada amb els nostres serveis o productes, informació de caràcter general o específica per les característiques del client. Aquesta informació es fa arribar a qui, tot i no haver estat client, ens ho demana o ho accepta omplint els nostres formularis.

 

Publicitat dels serveis d'empreses del nostre grup.

Sempre amb l’autorització prèvia i explícita de les persones indicades a l’apartat anterior, les dades de contacte serveixen per fer arribar publicitat, tant de caràcter general com adaptada a les característiquesde la persona, de serveis de les empreses del nostre grup. Així mateix, amb el consentiment explícit de la persona interessada, les dades de contacte es podran comunicar a aquestes empreses per tal que aquestes empreses puguin enviar directament publicitat dels seus productes o serveis.

 

Gestió de les dades dels nostres proveïdors.

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació. 

 

Videovigilància.

En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa, quan és el cas, de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètol homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els que és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones i les imatges s’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

 

Usuaris de la nostra web. 

El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de les nostres webs recullen les dades que ordinàriament es generen en l'ús dels protocols d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web. La nostra web utilitza galetes (cookies) que permeten la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc. Podeu llegir més informació sobre l’ús de les cookies des d’aquest enllaç.

 

Altres canals d’obtenció de dades.

Obtenim també dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com la recepció de correus electrònics, per mitjà dels nostres perfils a les xarxes socials i durant el procés de registre a serveis de wifi. En tots els casos les dades es destinen només a les finalitats explícites que justifiquen la recollida i tractament.

 

· Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament. 

En compliment d’una relació precontractual. Cas de les dades de possibles clients o proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual, com ara l’elaboració o l’estudi de pressupostos). És també el cas del tractament de dades de persones que ens han fet arribar els seus currículum vitae o que participen en processos selectius.

En compliment d'una relació contractual. Cas de les relacions amb els nostres clients i proveïdors i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten.

En compliment d'obligacions legals. Les comunicacions de dades a l’administració tributària ve establerta per normes reguladores de les relacions comercials. Pot produir-se el cas d’haver de comunicar dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat també en compliment de normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.

En base al consentiment. Quan fem enviaments d’informació dels nostres serveis tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit. Les dades de navegació que puguem obtenir per mitjà de cookies els obtenim amb el consentiment de la persona que visita la nostra web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant aquestes cookies. També és amb el consentiment previ de cada persona que comuniquem les seves dades a altres empreses del nostre grup. 

Per interès legítim. Les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per l’interès legítim de la nostra empresa de preservar els seus béns i instal·lacions. El nostre interès legítim justifica també el tractament de dades que obtenim dels formularis de contacte.

 

· A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. Les dades identificatives de les persones que s’allotgen en els nostres establiments es comuniquen a la Direcció General de la Policia (compliment de l’Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge).

En l’emissió de factures a clients les dades es poden comunicar a entitats bancàries. D’altra banda, en el cas que s’hagi donat el consentiment, les dades podran ser comunicades a altres empreses del nostre grup per a les finalitats indicades anteriorment. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

En un altres sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No es tracta pròpiament d’una cessió de dades sinó d’un encàrrec de tractament. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades, de serveis de suport informàtic o d’assessories jurídiques, comptables o fiscals.

 

· Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment. Les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d’incidents que ho justifiquin es conservaran el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

 

· Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament general de protecció de dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament. 

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanarla limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades.

A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació comercial. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat. 

 

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a Golden Hotels a l’adreça Carrer Marconi, 16, Pineda de Mar (CP 08397), o bé enviant un correu electrònic a central@goldenhotels.com, indicant en tots els casos "Protecció de dades personals”.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça dpd @ goldenhotels.com.​

 

Bases legals concurs d’Instagram Halloween#Ilovegoldenhotels

 

1. ORGANIZADOR I OBJECTIU DEL CONCURS

GOLDEN HOTELS entitat titular de www.goldenhotels.com, (en endavant, Organitzador). Amb motiu de Halloween i mitjançant la xarxa social d’Instagram, convoca un concurs de fotografies. El concurs es regirà per les següents bases:

 

2. TEMA

Els participants deuran publicar una fotografia a Instagram que representi la seva estada durant Halloween. Es buscarà originalitat a les imatges, així com la qualitat de les mateixes.

 

3. PARTICIPANTS

Els participants deuran complir amb els següents requisits

- Ser clientes allotjats a Golden Bahia de Tossa & Spa o Golden Port Salou & Spa durant el període del concurso

- Seguir el perfil oficial de Golden Hotels @goldenhotels

- Etiquetar @goldenhotels a la foto participant

- Etiquetar #Ilovegoldenhotels

- Tenir el perfil d’Instagram obert

- Els participants hauran de ser persones físiques i majors d’edat

 

4. PERÍODE TEMPORAL I FUNCIONAMENT

El període del concurs s’iniciarà el dia 30 d’octubre de 2019 i finalitzarà el dia 3 de novembre de 2019 a les 23.59h CET.

La participació és gratuïta i implica que el participant tingui un perfil obert a Instagram de forma pública i que respecti les condicions establertes a la mateixa xarxa(https//Instagram.com/legal/terms).

Cada participant podrà pujar tantes fotos com ho desitgi durant el període del concurs. Només les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs i que compleixin l’apartat número 3 podran optar als diferents premis aquí establerts.

Qualsevol contingut que Golden Hotels consideri no adequat, inapropiat, ofensiu, violent, sexista, racista o que vulneri qualsevol dret de les persones, s’eliminarà del concurs.

D’entre les fotos publicades, Golden Hotels seleccionarà 3 fotos finalistes. Les imatges finalistes seran publicades el dia 5 de novembre de 2019. A partir de dita publicació fins el dia 7 de novembre de 2019h CET, es desenvoluparà el període de votació. Qualsevol usuari d’Instagram podrà votar una de les tres fotos. Els vots s’hauran de realitzar al mateix post.

No es tindran en compte els vots duplicat , els que siguin detectats com a fraudulents o qualsevol indici de trampes serà inutilitzat.

Després del recompte de vots, Golden Hotels seleccionarà d’acord amb els mateixos, l’única foto guanyadora.

Finalment, el dia 8 de novembre de 2019, es publicarà la foto guanyadora al perfil oficial d’Instagram de Golden Hotels. Golden Hotels es posarà en contacte amb el guanyador.

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert si es considera que les imatges participants no reuneixen la suficient qualitat.

 

5. PREMI

Tots els usuaris d’Instagram que compleixin amb els requisits mencionats a l’apartat número 3 seran guardonats amb un xec de 10€ com a premi de participació. 

Aquest premi serà:

- Exclusiu a la pàgina web oficial de Golden Hotels www.goldenhotels.com

- Aplicable para reserves para la temporada 2020

- Exclusiu para Golden Bahia de Tossa & Spa i Golden Port Salou & Spa

- Descompte màxim de 10€ por reserva

 

El guanyador del concurs i, per tant, el publicat al perfil oficial de Golden Hotels, rebrà un xec de 100€. 

Aquest xec serà:

- Aplicable para a reserves par la temporada 2020

- Exclusiu per Golden Bahia de Tossa & Spa i Golden Port Salou & Spa

- Descompte màxim de 10€ per reserva

El guanyador haurà de contactar directament l’hotel per així poder procedir amb la reserva.

En ambdós casos, Golden Hotels es posarà en contacte amb els participants i amb el guanyador per comunicar-los els premis. 

L’acceptació del premi per part del guanyador suposa donar consentiment a l’Organitzador per utilitzar, amb finalitats divulgatives, el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb aquest concurs.

 

6. CESIÓ DE DRETS

Els participants assumeixen la responsabilitat en quant a l’autoria i originalitat de les imatges que enviïn i cedeixen els drets de reproducció i comunicació de les seves fotografies amb la finalitat que Golden Hotels pugui utilitzar-les en qualsevol dels canals necessaris, a efectes de comunicació i divulgació. Els participants vetllaran pels drets d’imatge de les persones que pugessin derivar d’això. L’Organitzador queda exempt de qualsevol responsabilitat al respecte.

 

7. PROTECCIÓN DE DATOS

Els participants accepten, mitjançant la seva participació al concurs, que els continguts i comentaris que siguin publicats a la xarxa i altres xarxes socials, puguin ser compartits amb la resta d’usuaris d’Instagram, així com als altres canals web o altres perfils social de Golden Hotels.

 

8. RESPONSABILITATS

Els participants no deuran pujar arxius  ni comentaris que continguin virus o que puguin ser perjudicials per qualsevol equip informàtic, tabletes o telèfons mòbils. L’Organitzador queda exclòs de responsabilitat per entrades tardana o mal dirigides per qualsevol errada o falta de disponibilitat del hardware, comunicacions electròniques o pujades a Internet o altres connexions. 

Golden Hotels no és responsable dels canvis o efectes que poguessin ser causats al seu telèfon mòbil, el sistema informàtic, càmera o un altre equip com a resultat de la seva participació. L’Organitzador es reserva el dret de: excloure qualsevol participació o, qualsevol participant, en cas de manipulació incorrecte de les dades, rebutjar la participació al concurs de qui no reuneixi els requisits descrits a les presents bases i termes de participació o que contravinguin les normes o finalitat del concurs, anul·lar el present concurs o suspendre’l o bé canviar alguna de les seves condicions per causes tècniques o qualsevol índole aliena a la seva voluntat que no pogués complir amb la normalitat del desenvolupament del concurs segon allò establert a les presents bases.

 

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participació a la present convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i l’acceptació de les normes d’Instagram. 

 

Información aproximada según tipo de cambio diario de la moneda seleccionada en relación a EURO o USD, facilitado por el BCE y válido solo para efectos informativos.
Aceptar Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios, mostrar publicidad y recoger información estadística. Al continuar con la navegación entendemos que lo acepta. Puede encontrar información sobre cómo borrar las cookies de su navegador en Google.