Obertura dels hotels

Política de privadesa i avís legal

El lloc web i el domini goldenhotels.com correspon a PROHOTELES SCCL, amb CIF F08651564 i domicili al Carrer Marconi, 16 de Pineda de Mar (CP 08397), telèfon +34 937 67 16 26 i adreça electrònica central@goldenhotels.com. Aquesta societat figurainscrita al foli B-97, inscripció 1 del Llibre d’Inscripcions de Societats Cooperatives.

PROHOTELES SCCL és una empresa de serveis turístics que utilitza aquest lloc i domini per al desenvolupament de la seva activitat, de forma conjunta amb les altres empreses del GRUP GOLDEN HOTELS que seguidament es relacionen:

- Bentar SA. Carrer Pompeu Fabra, 26, Salou (CP 43840), CIF A58185356.

- Montara SL. Avinguda Puerto Rico, 29, Tossa de Mar (CP 17320), CIF B08245805.

- Prohoteles SCCL. Carrer Marconi, 16, Pineda de Mar (CP 08397), CIF F08651564.

- Prohoteles Salou SAU. Platja del Recó, s/n, Vila Seca (CP 43840), CIF A08225179.

- Prohoteles SA. Passeig Marítim 33, Pineda de Mar (CP 08397), CIF A08129058.

- Residencial Port Salou SA. Carrer Pompeu Fabra, 32, Salou (CP 43480), CIF A43070259.

- SG Golden Turístic SL. Avinguda Mar Menuda, s/n, Tossa de Mar, CIF B62856349.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenysgràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a PROHOTELES SCCL o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. PROHOTELES SCCL presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats.PROHOTELES SCCL autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. PROHOTELES SCCL es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.goldenhotels.com/es/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que PROHOTELES SCCL actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això PROHOTELES SCCL manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a PROHOTELES SCCL fins a la contractació expressa d’una comanda.

PROHOTELES SCCL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

PROHOTELES SCCL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

PROHOTELES SCCL informa que les dades personals recollides des d'aquest lloc Web seran tractades d'acord amb les exigències establertes en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament, amb absolut respecte pels drets de els titulars de les dades. Les dades recollides mitjançant el formulari de contacte seran utilitzades per gestionar els serveis sol·licitats pels seus titulars i per a atendre, si s'escau, les seves peticions d'informació. Amb aquestes finalitats s'incorporaran als fitxers de PROHOTELES SCCL i del GRUP GOLDEN HOTELS declarats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seran tractades en tot moment d'acord amb la normativa de protecció de dades. Només seran cedides a empreses del GRUP GOLDEN HOTELS per a les finalitats abans esmentades. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l'interessat, excepte en els casos previstos legalment. Amb l'enviament del formulari de contacte PROHOTELES SCCL i les empreses del GRUP GOLDEN HOTELS entenen que tenen el consentiment del remitent per a fer arribar informació comercial dels seus serveis. PROHOTELES SCCL i la resta d'empreses i establiments del GRUP GOLDEN HOTELS informen que els titulars de les dades poden dirigir-se a les adreces i referències que figuren a l'inici d'aquest Avís legal per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades .

AUTORITZACIÓ PER ENLLAÇAR AMB GOLDENHOTELS.COM

Queda autoritzat l'establiment d'enllaços (links) amb aquest lloc sempre que es realitzi amb la pàgina d'inici. L'enllaç podrà efectuar-se utilitzant la URL i / o el nom de l'empresa, però no els logotips i dissenys gràfics de PROHOTELES SCCL ni de les empreses del GRUP GOLDEN HOTELS. No s'autoritzen presentacions del contingut d'aquest lloc en finestra o marc aliè a PROHOTELES SCCL (framing).

Información aproximada según tipo de cambio diario de la moneda seleccionada en relación a EURO o USD, facilitado por el BCE y válido solo para efectos informativos.