Hotelopeningen

Gegevensbeschermingsbeleid

Het volgende gegevensbeschermingsbeleid is opgesteld voor alle bedrijven die de Golden Hotels Group vormen:

  • Bentar SA. Carrer Pompeu Fabra, 26, Salou (CP 43840), CIF A58185356
  • Montara SL. Avinguda Puerto Rico, 29, Tossa de Mar (CP 17320), CIF B08245805
  • Prohoteles SCCL. Carrer Marconi, 16, Pineda de Mar (CP 08397), CIF F08651564
  • Prohoteles Salou SAU. Platja del Racó, s/n, Vila Seca (CP 43840), CIF A08225179
  • Prohoteles SA. Passeig Marítim 33, Pineda de Mar (CP 08397), CIF A08129058
  • Residencial Port Salou SA. Carrer Pompeu Fabra, 32, Salou (CP 43480), CIF A43070259
  • SG Golden Turístic SL. Avinguda Mar Menuda, s/n, Tossa de Mar, CIF B62856349

Het verwijst naar de gegevens die het behandelt bij de uitoefening van zijn activiteiten op het gebied van toeristische diensten in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene Verordening inzake gegevensbescherming) en naar Organische Wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDGDD).


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is in elk geval het bedrijf van de groep waarmee de klant of de aanbieder verbonden is. Elk bedrijf reageert naar zijn klanten en leveranciers in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming die zijn rechten garanderen.

Wie is de functionaris voor gegevensbescherming?

De functionaris voor gegevensbescherming (DPD) is de persoon die toezicht houdt op de naleving van het gegevensbeschermingsbeleid van de Golden Group en ervoor zorgt dat alle persoonlijke gegevens correct worden behandeld en dat de rechten van de mensen worden beschermd. Zijn functies omvatten het behandelen van elke twijfel, suggestie, klacht of claim van de mensen van wie de gegevens worden behandeld. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door te schrijven naar Golden Hotels, Calle Marconi 16, Pineda de Mar (CP-08397) tel. 9376271626 of naar het dpd@goldenhotels.com e-mailadres.


Wat is het belangrijkste doel van het behandelen van gegevens?

Bij Golden Hotels behandelen we persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

Contact: beantwoord de vragen van de mensen die contact met ons opnemen via de contactformulieren op onze webpagina's. We gebruiken ze uitsluitend voor dit doel.

Telefonische ondersteuning: Let op mensen die op deze manier met ons in contact komen. Om meer kwaliteit in de service te bieden, kunnen de conversies worden vastgelegd door de persoon met wie we communiceren vooraf te waarschuwen.

Personeelsselectie: het ontvangen van curriculum vitae van mensen die geïnteresseerd zijn om met ons samen te werken en het beheren van de persoonlijke gegevens die worden gegenereerd door de deelname aan de personeelsselectieprocessen, om de geschiktheid van het profiel van de kandidaten te analyseren op basis van de vacatures of nieuw gecreëerde. Ons criterium is om de gegevens van kandidaten die niet aangenomen worden maximaal een jaar te bewaren, voor het geval er op korte termijn een nieuwe vacature of een nieuwe baan ontstaat. In het laatste geval verwijderen we de gegevens echter onmiddellijk als de geïnteresseerde ons daarom vraagt.

Klantenservice: Om de nieuwe klanten te registreren en de aanvullende gegevens die kunnen worden gegenereerd als gevolg van de zakelijke relatie met klanten. In het contractproces wordt de essentiële informatie gevraagd, waaronder bankgegevens (rekeningnummer of creditcardnummer) die worden doorgegeven aan banken die de betaling beheren (ze kunnen alleen voor dit doel worden gebruikt). De relatie van het verlenen van toeristische diensten omvat andere behandelingen, zoals het verwerken van de gegevens in de boekhouding, facturering of informatie aan de belastingdienst. De klanten van onze vestigingen hebben toegang tot het klantengedeelte waar ze toegang hebben tot de informatie van de Group Golden en onder andere functies. Ze kunnen de status kennen van vragen die via dit kanaal zijn gedaan. Toegang tot het klantengedeelte geeft ons informatie over de activiteit van de gebruiker in deze dienst.

Informatie over onze diensten: Hoewel er een relatie bestaat met haar klanten, gebruikt Golden Hotels haar contactgegevens om te communiceren en informatie over deze relatie. Deze informatie kan verwijzingen bevatten naar onze toeristische diensten, of deze nu van algemene aard zijn of meer specifiek verwijzen naar de kenmerken en behoeften van de klant.

Overige informatie over diensten: Met de uitdrukkelijke toestemming van klanten, wanneer de contractuele relatie voorbij is, worden de contactgegevens bewaard om advertenties met betrekking tot onze diensten of producten te verzenden, informatie van algemene of specifieke aard voor de kenmerken van de klant. Deze informatie wordt verzonden naar iedereen die, ondanks dat hij geen klant is, het ons vraagt ​​of aanvaardt door onze formulieren in te vullen.

Advertenties van onze bedrijfsdiensten: Altijd met voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de personen vermeld in de vorige sectie, worden de contactgegevens gebruikt om advertenties, zowel algemeen als aangepast aan de kenmerken van de persoon, van diensten van de bedrijven van onze groep te brengen. Evenzo kunnen, met de uitdrukkelijke toestemming van de geïnteresseerde, de contactgegevens aan deze bedrijven worden gecommuniceerd, zodat deze bedrijven rechtstreeks reclame voor hun producten of diensten kunnen sturen.

Beheer van de gegevens van onze leveranciers: We registreren en verwerken gegevens van de leveranciers van wie we diensten of goederen afnemen. Dit kunnen gegevens zijn van personen die als freelancer optreden, maar ook gegevens van vertegenwoordigers van rechtspersonen. We verkrijgen de essentiële gegevens om de zakelijke relatie te onderhouden. We gebruiken ze alleen voor dit doel, en we gebruiken onze eigen soort relatie.

Videobewaking: Bij het betreden van onze faciliteiten wordt, indien van toepassing, het bestaan ​​van videobewakingscamera's door middel van de geaccrediteerde bewegwijzering geïnformeerd. De camera's nemen alleen beelden op van de punten waar het gerechtvaardigd is om de veiligheid van de goederen en de mensen te garanderen en de beelden worden alleen voor dit doel gebruikt.

Gebruikers van onze website: het navigatiesysteem en de software die de werking van onze websites mogelijk maken, verzamelen de gegevens die normaal gesproken worden gegenereerd bij het gebruik van internetprotocollen. Deze categorie gegevens omvat het IP-adres of de domeinnaam van de computer die wordt gebruikt door de persoon die verbinding maakt met de website. Deze informatie is niet gekoppeld aan specifieke gebruikers en wordt uitsluitend gebruikt om statistische informatie over het gebruik van de website te verkrijgen. Onze website maakt gebruik van cookies (cookies) die de identificatie van specifieke personen, gebruikers van de site, mogelijk maken. Via deze link kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.

Andere kanalen voor het verkrijgen van gegevens: We verkrijgen ook gegevens via persoonlijke relaties en andere kanalen zoals het ontvangen van e-mails, via onze profielen op sociale netwerken en tijdens het registratieproces voor wifi-diensten. In alle gevallen worden de gegevens alleen gebruikt voor de expliciete doeleinden die de verzameling en behandeling rechtvaardigen.


Wat is de juridische legitimiteit van de verwerking van gegevens?

De databehandelingen waar wij mee werken hebben verschillende juridische grondslagen, afhankelijk van de aard van elke behandeling.

In overeenstemming met een precontractuele relatie: bijvoorbeeld de gegevens van potentiële klanten of leveranciers met wie we eerdere relaties hebben om een ​​contractuele relatie te formaliseren, zoals het opstellen of bestuderen van budgetten. Dit geldt ook voor de gegevensverwerking van mensen die ons hun curriculum vitae hebben gestuurd of die deelnemen aan selectieve processen.

In overeenstemming met een contractuele relatie: De relaties met onze klanten en leveranciers en alle handelingen en gebruiken die deze relaties met zich meebrengen.

In overeenstemming met wettelijke verplichtingen: De datacommunicatie naar de belastingdienst wordt tot stand gebracht door wettelijke normen van de handelsrelaties. Het feit dat gegevens moeten worden doorgegeven aan gerechtelijke organen of aan instanties en veiligheidsdiensten kan ook voorkomen in overeenstemming met wettelijke voorschriften die hen verplichten samen te werken met deze openbare lichamen.

Op basis van toestemming: wanneer we informatie over onze diensten verzenden, behandelen we de contactgegevens van de ontvangers met hun uitdrukkelijke toestemming of toestemming. De navigatiegegevens die we via cookies kunnen verkrijgen, verkrijgen we met toestemming van de persoon die onze website bezoekt, toestemming die op elk moment kan worden ingetrokken door deze cookies te verwijderen. Het is ook met de voorafgaande toestemming van elke persoon dat we hun gegevens doorgeven aan andere bedrijven in onze groep.

Voor legitiem belang: De beelden die we krijgen van de videobewakingscamera's worden behandeld in overeenstemming met het legitieme belang van ons bedrijf om zijn goederen en faciliteiten te behouden. Ons gerechtvaardigd belang rechtvaardigt ook de verwerking van gegevens die we verkrijgen uit de contactformulieren.


Aan wie worden de gegevens doorgegeven?

Als algemeen criterium geven we gegevens alleen door aan administraties of overheidsinstanties en altijd in overeenstemming met wettelijke verplichtingen. De geïdentificeerde gegevens van mensen die in onze vestigingen verblijven, worden meegedeeld aan de Algemene Directie van de Politie (in overeenstemming met Bevel IRP / 418/2010, van 5 augustus, betreffende de verplichting om zich te registreren en te communiceren aan de Algemene Directie van de Politie van mensen die verblijf in de logiesverstrekkende bedrijven).

Bij de uitgifte van facturen aan klanten kunnen de gegevens worden gecommuniceerd aan bancaire entiteiten. Aan de andere kant, in het geval dat de toestemming is gegeven, kunnen de gegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven van onze groep voor de hierboven aangegeven doeleinden. Er is geen overdracht van gegevens buiten het bereik van de Europese Unie (internationale overdracht).

In andere opzichten schakelen wij voor bepaalde taken de diensten in van bedrijven of personen die ons hun ervaring en specialisatie ter beschikking stellen. Soms moeten deze externe bedrijven toegang krijgen tot persoonlijke gegevens van onze verantwoordelijkheid. Het is niet echt een gegevensoverdracht maar een behandelopdracht. Er worden alleen bedrijfsdiensten gecontracteerd die de naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming garanderen. Op het moment van contractering worden de geheimhoudingsverplichtingen geformaliseerd en wordt de actie gecontroleerd. Het kan gaan om datahostingdiensten, computerondersteunende diensten of juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Wij voldoen aan de wettelijke verplichting om de bewaartermijn van de gegevens maximaal te beperken. Om deze reden worden alleen de noodzakelijke en gerechtvaardigde gegevens bewaard voor het doel dat ons aanvankelijk motiveerde. In bepaalde gevallen, zoals de informatie in de boekhoudkundige documentatie en de facturering, verplicht de fiscale regelgeving deze te bewaren totdat de verantwoordelijkheden ter zake zijn voorgeschreven. Wat betreft de gegevens die worden behandeld op basis van toestemming van de belanghebbende, deze worden bewaard totdat deze persoon deze toestemming niet intrekt. De beelden die door videobewakingscamera's worden verkregen, worden maximaal een maand bewaard. Mocht er zich toch een incident voordoen, dan worden de beelden voor een langere periode bewaard. De noodzakelijke tijd die de beveiligde troepen of gerechtelijke organen nodig kunnen hebben.

Welke rechten hebben mensen met betrekking tot de gegevens waarmee we te maken hebben?

Zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebben de personen aan wie wij gegevens behandelen de volgende rechten:

Om te weten of ze worden behandeld: Iedereen heeft het recht om te weten of we hun gegevens behandelen, ongeacht of er een eerdere relatie is geweest.

Om te worden geïnformeerd bij het verzamelen: Wanneer persoonlijke gegevens worden verkregen van de geïnteresseerde partij, moet hij of zij op het moment van verstrekking duidelijke informatie hebben over de doeleinden waarvoor hij of zij zal worden toegewezen, wie verantwoordelijk is voor de behandeling en de andere aspecten die daaruit voortvloeien.

Om toegang te krijgen: een zeer brede wet die inhoudt dat u precies weet welke persoonlijke informatie wordt behandeld, met welk doel ze zijn geadresseerd, mededelingen aan andere mensen die (indien van toepassing) of het recht om een ​​kopie te verkrijgen of de verwachte bewaarperiode.

Om de rectificatie te vragen: Het is het recht om de onjuiste gegevens die door ons worden verwerkt, te corrigeren.

Om te vragen om de verwijdering ervan. In bepaalde omstandigheden is er het recht om de verwijdering van de gegevens te vragen wanneer ze, onder andere, niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en de verwerking rechtvaardigen.

Verzoek beperking van de behandeling: In bepaalde omstandigheden wordt ook het recht erkend om de beperking van de verwerkingsgegevens te vragen. In dit geval worden ze niet langer in behandeling genomen en worden ze alleen bewaard voor het uitoefenen of verdedigen van claims, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Draagbaarheid. In de gevallen voorzien in de regelgeving, het recht om persoonlijke gegevens te verkrijgen in een gestructureerd formaat dat algemeen leesbaar is, en het wordt erkend en doorgegeven aan een andere persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling als de geïnteresseerde persoon.

Om zich tegen de behandeling te verzetten: iemand kan redenen aanvoeren die verband houden met zijn of haar specifieke situatie. Redenen die inhouden dat zij stoppen met het verwerken van hun gegevens voor zover of in de mate die voor hem nadelig kunnen zijn, behalve om legitieme redenen of de uitoefening van of verdediging tegen claims.

Geen commerciële informatie ontvangen: we zullen snel reageren op verzoeken met betrekking tot het niet langer ontvangen van commerciële informatie die zijn gedaan door mensen die ons eerder hadden geautoriseerd.


Hoe kunt u de rechten uitoefenen of verdedigen?

De rechten die we zojuist hebben opgesomd, kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk verzoek te sturen naar Golden Hotels op Calle Marconi, 16, Pineda de Mar (CP 08397), of door een e-mail te sturen naar central@goldenhotels.com, onder vermelding van in alle gevallen "Bescherming van persoonsgegevens".

Als er geen bevredigend antwoord is verkregen bij de uitoefening van de genoemde rechten, is het mogelijk om een ​​claim in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, via de formulieren of andere kanalen die toegankelijk zijn vanaf haar website www.agpd.es.

In alle gevallen, hetzij om claims in te dienen, om opheldering te vragen of om suggesties te sturen, is het mogelijk om per e-mail contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming op dpd@goldenhotels.com.

Información aproximada según tipo de cambio diario de la moneda seleccionada en relación a EURO o USD, facilitado por el BCE y válido solo para efectos informativos.