Oferta destacada

oferta

Tornar

Bases Legals

Concurs de Halloween

Bases Legals

1. ORGANIZADOR I OBJECTIU DEL CONCURS

GOLDEN HOTELS entitat titular de www.goldenhotels.com, (en endavant, Organitzador). Amb motiu de Halloween i mitjançant la xarxa social d’Instagram, convoca un concurs de fotografies. El concurs es regirà per les següents bases:

 

2. TEMA

Els participants deuran publicar una fotografia a Instagram que representi la seva estada durant Halloween. Es buscarà originalitat a les imatges, així com la qualitat de les mateixes.

 

3. PARTICIPANTS

Els participants hauran de complir amb els següents requisits:

· Ser clients allotjats al Golden Port Salou o del Golden Bahía de Tossa durant el període del concurs
· Seguir el perfil oficial de Golden Hotels @goldenhotels
· Etiquetar @goldenhotels a la foto participant
· Posar l'ubicació de l'hotel
· Tenir el perfil d’Instagram obert
· Els participants hauran de ser persones físiques i majors d’edat

 

4. PERÍODE TEMPORAL I FUNCIONAMENT

El període del concurs s’iniciarà el dia 25 d’octubre de 2023 i finalitzarà el dia 1 de novembre de 2023 a les 23.59h CET.

La participació és gratuïta i implica que el participant tingui un perfil obert a Instagram de forma pública i que respecti les condicions establertes a la mateixa xarxa (https//Instagram.com/legal/terms).

Cada participant podrà pujar tantes fotos com ho desitgi durant el període del concurs. Només les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs i que compleixin l’apartat número 3 podran optar als diferents premis aquí establerts.

Qualsevol contingut que Golden Hotels consideri no adequat, inapropiat, ofensiu, violent, sexista, racista o que vulneri qualsevol dret de les persones, s’eliminarà del concurs.

D’entre les fotos publicades, Golden Hotels seleccionarà 3 fotos finalistes. Les imatges finalistes seran publicades el dia 2 de novembre de 2023. A partir de dita publicació fins el dia 4 de novembre de 2023 a les 23.59h CET, es desenvoluparà el període de votació. Qualsevol usuari d’Instagram podrà votar una de les tres fotos. Els vots s’hauran de realitzar al mateix post.

No es tindran en compte els vots duplicat , els que siguin detectats com a fraudulents o qualsevol indici de trampes serà inutilitzat.

Després del recompte de vots, Golden Hotels seleccionarà d’acord amb els mateixos, l’única foto guanyadora.

Finalment, el dia 5 de novembre de 2023, es publicarà la foto guanyadora al perfil oficial d’Instagram de Golden Hotels. Golden Hotels es posarà en contacte amb el guanyador.

El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert si es considera que les imatges participants no reuneixen la suficient qualitat.

 

5. PREMI

Tots els usuaris d’Instagram que compleixin amb els requisits mencionats a l’apartat número 3 seran guardonats amb un xec de 10€ com a premi de participació.

Aquest premi serà:

· Exclusiu a la pàgina web oficial de Golden Hotels www.goldenhotels.com
· Aplicable para reserves para la temporada 2024
· Descompte màxim de 10€ per reserva

 

El guanyador del concurs i, per tant, el publicat al perfil oficial de Golden Hotels, rebrà un xec de 100€.

Aquest xec serà:

· Aplicable para a reserves per a la temporada 2024

El guanyador haurà de contactar directament l’hotel que desitgi per així poder procedir amb la reserva.

 

En ambdós casos, Golden Hotels es posarà en contacte amb els participants i amb el guanyador per comunicar-los els premis.

L’acceptació del premi per part del guanyador suposa donar consentiment a l’Organitzador per utilitzar, amb finalitats divulgatives, el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb aquest concurs.

 

6. CESIÓ DE DRETS

Els participants assumeixen la responsabilitat en quant a l’autoria i originalitat de les imatges que enviïn i cedeixen els drets de reproducció i comunicació de les seves fotografies amb la finalitat que Golden Hotels pugui utilitzar-les en qualsevol dels canals necessaris, a efectes de comunicació i divulgació. Els participants vetllaran pels drets d’imatge de les persones que pugessin derivar d’això. L’Organitzador queda exempt de qualsevol responsabilitat al respecte.

 

7. PROTECCIÓ DE DADES

Els participants accepten, mitjançant la seva participació al concurs, que els continguts i comentaris que siguin publicats a la xarxa i altres xarxes socials, puguin ser compartits amb la resta d’usuaris d’Instagram, així com als altres canals web o altres perfils social de Golden Hotels.

 

8. RESPONSABILITATS

Els participants no deuran pujar arxius  ni comentaris que continguin virus o que puguin ser perjudicials per qualsevol equip informàtic, tabletes o telèfons mòbils. L’organitzador queda exclòs de responsabilitat per entrades tardana o mal dirigides per qualsevol errada o falta de disponibilitat del hardware, comunicacions electròniques o pujades a Internet o altres connexions.

Golden Hotels no és responsable dels canvis o efectes que poguessin ser causats al seu telèfon mòbil, el sistema informàtic, càmera o un altre equip com a resultat de la seva participació. L’Organitzador es reserva el dret de: excloure qualsevol participació o, qualsevol participant, en cas de manipulació incorrecte de les dades, rebutjar la participació al concurs de qui no reuneixi els requisits descrits a les presents bases i termes de participació o que contravinguin les normes o finalitat del concurs, anul·lar el present concurs o suspendre’l o bé canviar alguna de les seves condicions per causes tècniques o qualsevol índole aliena a la seva voluntat que no pogués complir amb la normalitat del desenvolupament del concurs segon allò establert a les presents bases.

 

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació a la present convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i l’acceptació de les normes d’Instagram.

Tornar

Newsletter

Rebeu la nostra newsletter per estar al dia de les novetats, promocions i esdeveniments.

Subscriu-te